De European Medicines Agency (EMA) en de Food and Drug Administration (FDA) gaan meer samenwerken om de veiligheid van geneesmiddelen nog beter te waarborgen. Ook  de Japanse en Canadese autoriteiten worden in de overlegstructuur betrokken.

Beide organisaties zullen structureel overleg voeren over de veiligheid van geneesmiddelen. Zij hebben al goede ervaring met deze vorm van samenwerking rond specifieke thema’s als biosimilars, kankerbehandelingen, weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen voor kinderen.

Onderlinge afhankelijkheid

“In de farmaceutische markt die steeds verder globaliseert, is samenwerking tussen regulerende autoriteiten op het gebied van geneesmiddelen belangrijk,” volgens EMA-directeur Guido Rasi. “We zijn als instanties ook afhankelijk van elkaar: beslissingen die we op het ene continent nemen hebben ook elders gevolgen. Internationale samenwerking is dan ook een van de voorwaarden in ons werk.”

Meer informatie