Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), De Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de kwaliteit van darmkankerzorg verder te verbeteren. De drie organisaties zijn betrokken bij het verbeteren van de (uitkomsten van) zorg van patiënten met darmkanker. Zij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van darmkankerzorg in Nederland nog beter kan en dat samenwerking hiervoor cruciaal is. De organisaties willen efficiënter registreren en de patiënt niet belasten met dubbele vragenlijsten, daarvoor gaan zij onder meer werken met één gemeenschappelijke dataset.

Meten kwaliteit van zorg

Darmkanker is de op twee na meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Meerdere organisaties zijn betrokken bij het meten en evalueren van de kwaliteit van zorg voor darmkanker. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is dit DCCG; vanuit kwaliteitsregistratie en -evaluatie is dit DICA; vanuit kankerregistratie en netwerkvorming is dit IKNL.

Minder administratie

De organisaties willen de administratieve lasten verminderen, maar tegelijkertijd nog betere data genereren voor zorgevaluatie en wetenschappelijk onderzoek. 

Efficiënte samenwerking

In de samenwerkingsovereenkomst maken DCCG, DICA en IKNL afspraken over gegevensverzameling door te werken aan één gemeenschappelijke dataset. Het streven is dat zorgaanbieders de benodigde gegevens slechts één keer registreren. Daarnaast spreken de organisaties af waarover patiënten worden bevraagd, de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Zo kunnen dezelfde resultaten voor de verschillende doelen van de organisaties worden gebruikt.

Een tweede onderdeel van de samenwerking is het afstemmen en gezamenlijk beoordelen van aanvragen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kan gemonitord worden of een onderzoeksvraag gelijk is aan eerder gedane aanvragen en wordt overlap en tegenstrijdigheid in gepubliceerde informatie voorkomen. Deze samenwerking leidt tot gerichte kwaliteitsinformatie waarmee de zorg continu verbeterd kan worden.

Meer informatie