In de slokdarm, maag, lever, galwegen en alvleesklier komen relatief weinig tumoren voor. Om ervoor te zorgen dat specialisten zich meer specialiseren in de behandeling hiervan en zo voor betere uitkomsten voor patiënten zorgen, is het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) opgezet. Binnen RAKU werken drie ziekenhuizen samen om patiënten de beste en snelste zorg voor deze zeldzame tumoren te bieden.

Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht

Het RAKU is een samenwerking van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht, Meander Medisch Centrum Amersfoort en het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. Tot nu toe werden de behandelingen voor deze aandoeningen in alle drie de ziekenhuizen apart uitgevoerd. Met de nieuwe samenwerking zijn regionale teams gevormd van specialisten uit de drie ziekenhuizen die gezamenlijk zorgen voor alle patiënten met een bepaalde tumorsoort. De operaties per tumorsoort worden door regionale operatieteams in één van de ziekenhuizen uitgevoerd.

Multidisciplinaire overleg

Nadat bij een patiënt een diagnose is gesteld, wordt hij of zij besproken in het multidisciplinaire overleg en uitgenodigd op de aansluitende RAKU poli in het UMC Utrecht. Hier zijn alle zorgverleners (bv. chirurgen, maag-darm-leverartsen, oncologen, verpleegkundig specialisten) uit de drie samenwerkende ziekenhuizen aanwezig. De zorgverleners en patiënt bespreken samen wat het beste behandelplan is.

Veel voorkomende leveroperaties worden in alle drie de ziekenhuizen verricht. Uitgebreide lever- en galwegoperaties en operaties voor maag-, slokdarm- en neuro-endocriene alvleeskliertumoren vinden in het UMC Utrecht plaats. De alvleesklieroperaties zijn gecentreerd in het St. Antonius Ziekenhuis. Als patiënten andere behandelingen nodig hebben dan een operatie, zoals chemotherapie, dan krijgen ze die gewoon in het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Centrum voor zeldzame tumoren

Door de samenwerking is het RAKU één van de centra geworden die de meeste patiënten met deze zeldzame tumoren in Nederland behandelt. Hierdoor komen ook meer gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en kunnen binnen het RAKU voor alle tumorsoorten de nieuwste technieken worden aangeboden, zoals robotchirurgie en nieuwe behandelingen in het kader van wetenschappelijke studies. De hoop is dat hiermee de overlevingskansen in de toekomst zullen stijgen.

Meer informatie