Het Nationaal AYA platform Jong en Kanker houdt voortaan kantoor bij IKNL.

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is in 2013 gestart met leeftijdspecifieke zorg voor jongvolwassenen met kanker. AYA staat voor Adolescents & Young Adults: patiënten die in de leeftijd van 18 tot 35 jaar voor het eerst gediagnosticeerd zijn met kanker. De AYA-zorg kenmerkt zich door de integrale benadering van patiënten met oog voor medisch-technische aspecten en psychosociale gevolgen van kanker op jonge leeftijd.

Nationaal platform

Aan nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform nemen acht UMC’s en een aantal algemene ziekenhuizen deel. Samen werken zij aan de beste zorg voor elke jongvolwassene met kanker in Nederland. Daartoe is Nederland ingedeeld in zes regionale netwerken. Binnen elk regionaal netwerk zijn één tot twee AYA-centra gevestigd. Jonge patiënten kunnen daar naartoe worden verwezen op basis van toenemende complexiteit. Ook zijn deze centra beschikbaar voor professionals in de regio als kenniscentrum voor leeftijdspecifieke kankerzorg. Op de site van IKNL staan de regionale netwerken vermeld.

Samenwerking IKNL

Vanaf 2017 houdt het platform kantoor bij IKNL. Het voordeel hiervan is dat  het AYA Platform gebruik kan maken van:

  • IKNL-netwerk
  • Expertise rond ontwikkelen en inrichten van transmurale zorgpaden, richtlijnen en beslisbomen
  • Kennis voor ontwikkelen en implementeren van multidisciplinaire onderwijsmodules.

Het AYA-Platform kan op haar beurt IKNL voeden met kennis over leeftijdspecifieke integrale zorg, over wensen en behoeften van (jonge) mensen met kanker, netwerkvorming en co-participatie. Zo is er een win-win situatie ontstaan.

Meer informatie