Het Amphia Ziekenhuis en het Erasmus Medisch Centrum gaan nauw samenwerken. De bestuurders en medici van beide ziekenhuizen ondertekenden hiervoor op 11 november 2020 een gezamenlijke overeenkomst.

Immunotherapie en hematologie

De twee ziekenhuizen wisselen nu al op een aantal terreinen informatie met elkaar uit, onder meer bij het verstrekken van immunotherapie aan kankerpatiënten en op het gebied van hematologie.

Aanleiding samenwerking

De komende jaren zorgt een groeiende zorgvraag en een toenemende complexiteit van deze vraag voor een grote maatschappelijke uitdaging. Vergrijzing, toename van het aantal mensen met één of meer chronische ziekten, een veranderende kijk op gezondheid en een pandemie als COVID-19 spelen daarbij een rol. Daarnaast zullen technologische innovaties zoals robotica, e-Health, gepersonaliseerde medicijnen, nanotechnologie en andere ontwikkelingen invloed hebben op de ontwikkeling van de zorg.

Initiatief vanuit medici

Het initiatief voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking is genomen door de artsen van de beide ziekenhuizen. “Veel specialismen werken al  samen. Door de samenwerking kunnen we elkaar blijven  versterken en voorop blijven lopen op  het gebied van zorgkwaliteit, ontwikkeling en technologie”, aldus Remco Djamin, voorzitter medisch specialistisch bedrijf Amphia. Clemens Dirven, voorzitter Stafconvent Erasmus MC, geeft aan dat patiënten onder andere vaker dicht bij huis geholpen kunnen worden door optimaal samenwerken in de zorgketen.

Meer informatie