De minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van dossiers over medisch-specialistische zorg en ziekenhuiszorg.

In het nu lopende hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg maakten partijen al afspraken over kwaliteit en doelmatigheid. Toenmalig minister Schippers voegde in 2015 transparantie toe aan de Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda, onderdeel van het hoofdlijnenakkoord. Halverwege dat jaar maakte zij bekend dat dertig aandoeningen centraal zouden staan in het kader van de transparantie. Het doel van deze aanpak was  om de richtlijnen voor patiënten begrijpelijk te maken. En om kwaliteitsindicatoren door zorgaanbieders en patiënten gezamenlijk te laten ontwikkelen, zodat zorgverzekeraars geen extra informatie meer zouden hoeven vragen.

Samen beslissen

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bruins dat er inmiddels meerdere projecten in gang zijn gezet. De Federatie Medisch Specialist (FMS) heeft binnen de dertig aandoeningen 41 projecten gehonoreerd voor in totaal 5,8 miljoen euro. Voorbeelden zijn: actualisatie van richtlijnen, ontwikkelen van keuzehulpen bij samen beslissen en ontwikkeling van Patient Reported Outcome Measure (PROM).

Patiëntenfederatie Nederland heeft eveneens projecten gefinancierd, voor in totaal 275.000 euro. Het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van ‘de drie goede vragen’ voor kinderen, verdere ontwikkeling en implementatie van keuzehulpen en kwaliteitsstandaarden.

Keuzekaarten

Verder hebben de Patiëntenfederatie en de FMS keuzekaarten ontwikkeld, die helpen bij het gesprek tussen arts en patiënt over de passende behandeling. Deze kaarten zijn toegankelijk via www.consultkaart.nl. 

Ook via de website thuisarts.nl is voortaan voor patiënten begrijpelijke informatie over aandoeningen en behandelingen beschikbaar. Zoals informatie over diverse soorten kanker.

Beslist samen

In aansluiting op de in 2016 gelanceerde publiekscampagne rond ‘Samen beslissen‘ is in 2017, gesteund door VWS, het implementatieprogramma ‘Beslist samen!’ in tien ziekenhuizen en twee UMC’s gestart. De kennis die in dit traject wordt ontwikkeld, zal met andere ziekenhuizen worden gedeeld.

Meer informatie