De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een samenvattend rapport gepresenteerd met een evaluatie van de zorgverzekeraars is 2019.

Naar aanleiding van de evaluatie wil de NZa dat zorgverzekeraars meer regie pakken bij het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg onder meer bij de inkoopcontracten. Dit betekent onder meer:

  • Gerichte inkoop op regionaal niveau
  • Meer oog voor de zorgvraag van de patiënt
  • Steviger aanpak van de wachtlijsten
  • Effectiever informatiebeleid
  • Alert op financiële problemen van aanbieders.

Sturen via inkoop

De NZa verwacht dat de zorgverzekeraars over dit soort onderwerpen concrete afspraken maken met de zorgaanbieders. Inkoopcontracten zijn een belangrijk sturingsinstrument binnen de zorg volgens de NZa. Contracten horen over meer te gaan dan tarieven, bijvoorbeeld kwaliteitsafspraken over de zorg in de regio.

Regionale afspraken

Als het gaat om het veranderende zorglandschap waarbij regionale samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines centraal staat, laat de huisartsenzorg grote verschillen zien in contractafspraken over samenwerking in de regio. In diverse regio’s komen deze brede afspraken niet tot stand.

Ook in de inkoopcontracten in de medisch specialistische zorg constateert de NZa dat er te weinig stimulering van preventie, innovatie of substitutie is om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Ook de taakherschikking, het overnemen van medische handelingen van de medisch specialist door bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist of een physician assistant komt te weinig aan bod.

Meer aandacht voor substitutie, taakherschikking, innovatie en preventie in de contractering is een noodzaak om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De NZa zal hier op blijven monitoren.

Meer informatie