Samenvatting kwaliteitsindicatoren farmacie 2013

25 maart 2014

 25 maart 2014

Op 31 maart a.s. start de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren farmacie over het kalenderjaar 2013. Om apothekers inzicht te geven in de indicatoren heeft KNMP drie aparte samenvattingen gepubliceerd voor openbare apotheken, ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken.

Deze samenvattingen laten zien welke indicatoren uitgevraagd worden en om welke kwaliteitsdomeinen het gaat.

Ziekenhuisapotheken samenvatting

In de set kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuisapotheken zijn drie soorten indicatoren opgenomen:

  • Structuurindicatoren: geven informatie over de organisatorische voorwaarden waarbinnen een apotheekhoudende verantwoord zorg kan leveren.
  • Procesindicatoren: geven informatie over de handelingen die binnen een zorgproces worden uitgevoerd om kwaliteit te leveren.
  • Uitkomstindicatoren: geven informatie over de uitkomst van de zorg.

Klik hier voor de samenvatting ziekenhuisapotheken.

Kwaliteitsmeting 2013

De kwaliteitsmeting over 2013 vindt plaats van 31 maart tot en met 4 mei 2014.

Gidsen met kwaliteitsindicatoren beschikbaar

De gidsen met de uitgeschreven kwaliteitsindicatoren voor de openbaar apotheken, ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken zijn beschikbaar. De gidsen worden dit jaar als pdf via deze website beschikbaar gesteld.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee