Zorginstituut Nederland start in samenwerking met veldpartijen vier praktijktoetsen over de registratie van effecten van geneesmiddelen.  Deze casestudies zijn onderdeel van het project ’Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen’ (ROR DGM) en richten zich op darmkanker, hemofilie, MLD en multipel myeloom. De studies geven inzicht in hoe zorgverleners en zorgaanbieders in de toekomst de effecten van behandeling met geneesmiddelen effectief kunnen vastleggen. Niet alleen het effect van de behandeling op de ziekte, maar bijvoorbeeld ook de invloed op de kwaliteit van leven voor patiënten. Goede registratie maakt het mogelijk om geneesmiddelen te beoordelen op hun waarde in de praktijk.

Aandoeningsgericht registreren

Het registreren van de effectiviteit van geneesmiddelen gebeurt nu ook al. Maar, omdat er veel verschillende registers zijn, is er een aantal knelpunten. Soms zijn bijvoorbeeld gegevens van verschillende ziekenhuizen niet met elkaar te vergelijken, omdat zij ieder op hun eigen manier registreren. ROR DGM heeft als doel om per aandoening informatie uit de praktijk structureel en eenduidig vast te leggen. In zo’n aandoeningsregister worden de medische gegevens van patiëntengroepen met een bepaalde ziekte bijgehouden. Voor een goede evaluatie van geneesmiddelen is het ook belangrijk om te kunnen vergelijken met patiënten die niet zijn behandeld met het betreffende geneesmiddel en eventuele andere behandelopties.

Casestudies

Sinds de start van ROR DGM in 2019 zijn visies, methoden en procedures opgesteld voor het eenduidig registreren van de effecten van geneesmiddelen. In de komende periode worden deze theoretische basis aan de hand van 4 casestudies (darmkanker, hemofilie, MLD en multipel myeloom) in de praktijk getoetst en aangescherpt.

Meer informatie