Op 25 oktober praten NVMO, NVvH, NFK, KWF en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen over de toegankelijkheid van nieuwe oncologiegeneesmiddelen.

Deze partijen  hebben samen een agenda opgesteld voor de ronde tafel die de Vereniging organiseert over ‘De toekomst van patiëntgerichte oncologische zorg in Nederland’. Tijdens de bijeenkomst worden de Nederlandse knelpunten besproken.

Internationaal rapport oncologische zorg

Aanleiding voor de ronde tafel is de publicatie van het EFPIA rapport Comparator Report on Patient Access to Cancer Medicines in Europe 2016’. Dit rapport wordt in 10 verschillende landen besproken. Het rapport concludeert dat er een groot verschil in de toegang tot geneesmiddelen, in het bijzonder tussen rijkere en armere landen, maar ook tussen landen met vergelijkbare koopkracht. Dit probleem vereist samenwerking tussen beleidsmakers, betalers, regelgevers, HTA instanties en fabrikanten. Lokale oplossingen lijken het meest haalbaar is om het risico en beloning van nieuwe behandelingsmogelijkheden tussen betalers en producenten in evenwicht te brengen.

Breed overleg

De auteurs van het rapport, professor Bengt Jönsson en dr. Nils Wilking van het Zweeds ‘Institute for Health Economics’, presenteren hun bevindingen tijdens de ronde tafel voor de eerste keer in Nederland. Aan de discussie nemen vertegenwoordigers deel namens zorgverzekeraars, zorgverleners, patiënten en innovatieve farmaceutische bedrijven.

De resultaten van de besprekingen worden gebundeld en besproken op Europees niveau.

Meer informatie