IKNL maakt melding van twee recente publicaties over de optie om huidkankerzorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn te verplaatsen.

Kennis huidkankerzorg ontbreekt

In het artikel ‘Substitutie van laagrisicohuidkankerzorg naar de huisarts‘,  Huisarts en wetenschap, onderzoeken Noels en collega’s welke opvattingen huisartsen en dermatologen hebben over substitutie van laagrisico huidkankerzorg (basaalcelcarcinomen).

Over het algemeen zijn de artsen gematigd positief over substitutie van huidkankerzorg. Maar, barrières – zoals gebrek aan vertrouwen (van de dermatologen en de huisartsen) in de kennis en kunde van huisartsen  van huidkankerzorg, gebrekkige samenwerking tussen huisartsen en dermatologen, gebrek aan tijd en financiële compensatie van de huisarts – lijken een succesvolle verschuiving van zorg naar de eerste lijn te belemmeren.

Teledermatologie

Wakkee en Eekhof publiceren het artikel ‘Huidkankerzorg door de huisarts’ in het Nederalnds Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie. Zij beschrijven diverse initiatieven om de huidkankerzorg in de eerste lijn te verbeteren. De meeste initiatieven vallen onder een vorm van anderhalvelijnszorg. Hierbij wordt de dermatoloog ingezet bij diagnostiek en het opstellen van een behandelplan voor laag-complexe dermatologische vragen.

Andere initiatieven zijn gericht op het bevorderen  van de dermatologische kennis van de huisartsen, zoals teledermatologie al dan niet in combinatie met dermatoscopie.

Uit de initiatieven blijkt dat structurele financiering vaak niet mogelijk is. Pogingen om de dermatologische kennis van huisartsen te vergroten, lijken weinig succesvol, omdat het bijscholen tijdrovend is en de huisarts veel dermatologische aandoeningen niet vaak genoeg ziet om zijn of haar kennis op peil te houden.

Meer informatie