Met personalised medicine worden patiënten behandeld op basis van hun unieke kenmerken, zoals erfelijke eigenschappen. Deze ‘therapie op maat’ is sterk in opkomst, ook bij de behandeling van kanker. Maar, uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat het nog lastig is om de kennis over DNA te vertalen naar gebruik in de praktijk.

Focus op personalised medicine

De focus in de moderne gezondheidszorg is verschoven. Preventie wordt steeds meer het adagium. Dit geldt ook voor het voorkomen van bijwerkingen van geneesmiddelen en van ineffectieve farmacotherapie. Bron RIVM

Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een geneesmiddel en hebben daardoor een andere dosis nodig. Daarom is er steeds meer aandacht voor personalised medicine waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke, erfelijke eigenschappen.

Behandeling op maat van kankerpatiënten

Ook bij de behandeling van kankerpatiënten. Zo meldde KWF Kankerbestrijding onlangs dat de organisatie 26,2 miljoen euro investeert in 52 nieuwe oncologische onderzoeksprojecten. In veel van die projecten staat de vraag centraal of het mogelijk is om vooraf te voorspellen of de patiënt baat zal hebben bij een bepaalde kankerbehandeling. Dit is belangrijk om de patiënt een behandeling op maat te kunnen bieden en om overbehandeling te voorkomen.

Maar, het recente onderzoek van het RIVM geeft aan dat het nog lastig is om de kennis te vertalen naar gebruik in de praktijk.

Belemmering zorg op maat

Zo is het volgens het RIVM een uitdaging om op basis van individuele kenmerken te kunnen bepalen welke medicijnen goed zijn voor een patiënt. Ook moet eerst gefundeerd worden aangetoond dat therapie op maat nuttig is en moeten artsen daarvan worden overtuigd. Verder is het vaak nog onduidelijk of het testen op een erfelijke eigenschap ook echt de behandeling verbetert. Deze hiaten belemmeren toepassing in de medische praktijk, terwijl juist ervaringen uit deze praktijk nieuwe inzichten opleveren om het gebruik van medicijnen te verbeteren.

Bevorderen personalised medcine

Het RIVM onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Met de resultaten wil het ministerie bepalen of, en zo ja op welke punten, er aandacht vanuit VWS nodig is om het gebruik van personalised medicine in de praktijk te bevorderen.

Meer informatie