Zeven vooraanstaande kankerinstituten in Europa (waaronder het Antoni van Leeuwenhoek) hebben geïnventariseerd welke maatregelen ze hebben moeten nemen om verantwoorde kankerzorg te kunnen blijven bieden tijdens de coronacrisis. Daarover gaat een publicatie in Nature Medicine van Joris van de Haar e.a.

De zeven instituten, verenigd in Cancer Core Europe (CCE), delen op de site van CCE hun richtlijnen per kankertype. (Bron: Medisch Contact).

Continuïteit zorg

Voor de continuïteit van de kankerzorg, moeten kankercentra covid-19-vrij blijven en daarom de standaardbehandelregimes aanpassen en desnoods afwijken van vastgestelde behandelprotocollen. Het snel en voldoende testen van eigen medewerkers op covid-19 is essentieel. Dat betekent ook steeds de mogelijkheid overwegen van alternatieve behandelingen zoals bestraling en/of systemische therapieën, en het met de patiënt bespreken van uitstel van electieve operaties of juist het versnellen van behandelingen, zolang de zorgcapaciteit nog wel voldoende is.

Cancer Core Europe

Cancer Core Europe (CCE) is een alliantie van zeven leidende Europese kankercentra die wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg combineren. CCE werd in 2014 opgericht om de ontwikkeling van innovatieve therapieën tegen kanker te versnellen door nauwe samenwerking in het translationeel en klinisch onderzoek. De zeven kankercentra behandelen samen op jaarbasis ca 350.000 patiënten. (Bron: AVL)

Meer informatie