Nog steeds weten veel zorgverleners niet goed om te gaan met pijn bij patiënten met kanker. Vooral doorbraakpijn wordt in het algemeen slecht gemeten en behandeld, aldus een bericht in FarmaMagzine.

Nieuwe richtlijn Pijn bij Kanker

De nieuwe richtlijn Pijn bij Kanker die in 2015 werd uitgebracht, besteedt hier speciaal aandacht aan. De komende maanden wordt tijdens acht bijeenkomsten de nieuwe richtlijn aan de hand van diverse voorbeelden toegelicht. Zodat betrokken artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners handvatten hebben om kankerpatiënten met pijn beter te behandelen.

Pijn bij kanker

Pijn en kanker zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meer dan de helft van alle oncologische patiënten met pijn houdt, zelfs na behandeling hiertegen, pijn. Maar , als gehandeld wordt volgens de huidige kennis over pijnbehandeling hoeft negentig procent van deze patiënten slechts te kampen met aanvaardbare pijn, of kan zelfs pijnvrij zijn.

Gebrek aan kennis over pijnbehandeling

Er is een groot gebrek aan kennis over diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker. Zo weten veel medisch professionals onvoldoende de mate en soort van pijn vast te stellen en zijn ze terughoudend bij het voorschrijven van opioïden uit angst voor bijwerkingen, tolerantie en verslaving.

Dit is een gemiste kans en onnodig, stelt Kris Vissers, hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde aan het Radboud UMC en voorzitter van de Stichting Pijn bij Kanker in FarmaMagazine. Vissers: “Als wordt gehandeld naar de nieuwe richtlijn Pijn bij Kanker, dan hoeven patiënten met kanker niet onnodig pijn te hebben. Het probleem is echter dat er onvoldoende bekendheid is met deze nieuwe richtlijn.”

Voorlichtingsbijeenkomsten

De komende maanden worden door het hele land Pijn Spreekuren gehouden worden om medisch professionals te leren hoe om te gaan met pijn bij kanker.

Klik hier voor het artikel in FarmaMagazine

Meer informatie