Richtlijn Galweg-, galblaas- en Hepatocellulair carcinoom

3 juli 2013 – De richtlijn Galweg- en galblaascarcinoom en de richtlijn Hepatocellulair carcinoom zijn beschikbaar op www.oncoline.nl.

Galweg- en galblaascarcinoom
De nieuwe consensus based richtlijn (proximaal) galweg- en galblaascarcinoom vervangt twee ‘oude’ richtlijnen, namelijk de richtlijn galgangcarcinoom uit 2003 en de richtlijn galblaascarcinoom uit 2004. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep onder voorzitterschap van prof. dr. T.M. van Gulik (chirurg, AMC Amsterdam).

Hepatocellulair carcinoom
De evidence based richtlijn Hepatocellulair carcinoom is de eerste versie van de Nederlandse richtlijn voor deze zeldzame tumorsoort. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep onder voorzitterschap van dr. R. A. de Man (MDL-arts, Erasmus MC).

Bij beide richtlijnen heeft Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) procedureel en secretarieel ondersteuning geboden.

Breed gedragen

Om de kwaliteit van de richtlijn te optimaliseren hebben de (wetenschappelijke) verenigingen waarvan leden in de werkgroep zijn gemandateerd, als ook de regionale tumorwerkgroepen de gelegenheid gekregen de concept richtlijnen van commentaar te voorzien. Het ontvangen commentaar is in de werkgroep besproken en in de definitieve versie verwerkt. De definitieve richtlijnen zijn geautoriseerd door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL), Nederlandse vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Oncologie (V&VN Oncologie). Ook de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) stemde in met de richtlijn.

Bron

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee