Deze week is een artikel gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Oncology, Journal of the American Medical Association over de kans op het ontstaan van een zeldzame vorm van lymfklierkanker, grootcellig anaplastisch T-cellymfoom (ALCL), bij vrouwen met een siliconen borstprothese.

Uit  onderzoek van Umc, Antoni van Leeuwenhoek, Maastricht UMC+ en Medisch Spectrum Twente blijkt dat vrouwen met een siliconen borstprothese een grotere kans hebben op het krijgen van deze zeldzame vorm van lymfklierkanker dan vrouwen zonder zo’n prothese, maar dat deze kans nog steeds klein is. Het gaat om een goed te ontdekken en goed te behandelen vorm van lymfklierkanker.

Borstimplantaten in Nederland

In Nederland hebben 200.000 vrouwen tussen 20 en 70 jaar borstimplantaten, van wie 20 à 25% vanwege een reconstructie na borstkanker of na amputatie vanwege een erfelijke aanleg voor borstkanker. Circa 75% van de vrouwen heeft een borstimplantaat om cosmetische redenen. Sinds kort is er meer aandacht voor een zeldzame en meestal ook goed behandelbare vorm van lymfeklierkanker (non-Hodgkin lymfoom), die kan optreden bij vrouwen met borstimplantaten. Deze vorm van lymfklierkanker heet grootcellig anaplastisch T-cellymfoom (ALCL).

PALGA -database

Een Nederlandse samenwerkingsgroep van plastisch chirurgen, pathologen, hematologen en epidemiologen heeft voor het eerst in kaart gebracht hoe groot het risico op deze vorm van lymfeklierkanker voor vrouwen met borstimplantaten is. Met behulp van de zogeheten PALGA -database, waarin alle verslagen van pathologieonderzoeken in Nederland sinds 1990 geanonimiseerd zijn opgeslagen, brachten de onderzoekers alle patiënten in kaart bij wie tussen 1990 en 2016 de zeldzame ALCL in de borst is gediagnosticeerd. De onderzoekers vonden 43 vrouwen met ALCL, van wie er 32 een borstimplantaat hadden. Vergelijking van deze resultaten met een controlegroep gaf aan dat vrouwen met een borstimplantaat een veel hoger risico lopen op deze vorm van lymfklierkanker.

Meer kans op lymfeklierkanker

De onderzoekers berekenden dat vrouwen met een borstimplantaat in Nederland een ruim 400 keer grotere kans hebben dan vrouwen zonder implantaat om een zeldzame vorm van lymfeklierkanker te krijgen. Vrouwen met implantaat hebben de kans van 1 op de 35.000 om dit type lymfklierkanker voor hun 50e levensjaar te ontwikkelen. Dit loopt op tot 1 op de 7.000 als vrouwen met een implantaat de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt.

Reactie NVPC

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is blij met het onderzoek: Nederland loopt internationaal voorop met dit onderzoek. Er zijn nu harde cijfers in plaats van ruwe schattingen over de kans op het krijgen van deze zeldzame vorm van lymfeklierkanker bij borstimplantaten. Ook zijn de uitkomsten van belang voor de voorlichting van vrouwen die in aanmerking komen voor een borstreconstructie of om cosmetische redenen siliconen implantaten overwegen. De NVPC zal op basis van dit onderzoek de voorlichting aan patiënten aanscherpen. De NVPC heeft de onderzoeksresultaten aangeboden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het ministerie van VWS.

Meer informatie