Registratie verbetert zorg voor kankerpatiënten

25 april 2012 – De registratie van de kwaliteit van kankerbehandelingen leidt tot aantoonbare verbeteringen in de zorg voor kankerpatiënten. Dat concludeert DICA, het Dutch Institute for Clinical Auditing, in zijn jaarrapport over 2011.

Vooral in de behandeling van darmkanker, waarbij sinds 2009 geregistreerd wordt, zijn verbeteringen te zien. Zo is het risico op ernstige complicaties na een operatie met 13 procent afgenomen. Ook is de kans op sterfte na een darmoperatie gedaald van 3,9 naar 3,0 procent. Dat gaat om bijna 80 patiënten per jaar. Daarnaast liggen mensen korter in het ziekenhuis en vinden er minder her-operaties plaats. Door deze verbeteringen in zorg dalen ook de kosten.

Resultaten nieuwe registraties

Naast darmkanker registreert DICA sinds 2011 ook de behandelingen voor slokdarm-, maag-, borst- en longkanker Ook die registraties leveren nu inzicht op in de kwaliteit van behandelingen. Zo blijkt dat ruim 95% van de patiënten met slokdarm- en maagkanker voorafgaand aan de behandeling in een mulitidisciplinair team wordt besproken. Bij borstkanker blijkt in 99% van de gevallen de diagnose voor de operatie bekend te zijn en slagen Nederlandse chirurgen vaak in hun opzet om borstsparend te opereren. De Nederlandse zorg behoort hiermee tot de top van Europa.

Over DICA

DICA concentreert zich op de registratie van de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Daaronder vallen bijvoorbeeld wachttijden, het naleven van richtlijnen, duur van een ziekenhuisopname en sterfte na een operatie. Uniek aan het systeem is de wekelijkse online terugkoppeling met een landelijke benchmark. Zo kunnen behandelaars hun resultaten vergelijken met die van andere ziekenhuizen. Zo weten zij direct op welke punten zij hun zorg moeten verbeteren. Daarnaast houdt het systeem rekening met de ‘zorgzwaarte’: sommige ziekenhuizen behandelen nu eenmaal ingewikkelder patiënten, waardoor zij in absolute zin misschien minder goed scoren maar niet noodzakelijkerwijs slechter zijn. Dit wordt gecorrigeerd en dat is de enige manier waarop de resultaten tussen ziekenhuizen echt goed vergelijkbaar zijn

Op korte termijn wordt het DICA systeem uitgebreid naar andere (kanker)behandelingen en naar alle ziekenhuizen. Bovendien wordt de samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) uitgebreid. Met die laatste werkt DICA aan een gemeenschappelijk systeem waarin ook patiëntenervaringen zijn opgenomen. Verder werkt DICA samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) waarmee afspraken zijn gemaakt over de financiering van de ontwikkeling van tien klinische registraties.

Bron: DICA

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee