De chirurgische behandeling van patiënten met een melanoom (zonder afstandsmetastasen) verschilt aanzienlijk tussen de ziekenhuizen in Nederland. Deze regionale variatie kan niet volledig worden verklaard door verschillen in patiënt- en tumorkarakteristieken, zo blijkt uit een studie van José Verstijnen (Amphia Ziekenhuis), waarover IKNL bericht.

José Verstijnen en haar collega’s concluderen dat er grote praktijkvariatie bestaat tussen de regio’s in Nederland bij de chirurgische behandeling van melanoom zonder afstandsmetastasen, die niet volledig kan worden verklaard aan de hand van patiënt- en tumorkarakteristieken.

Nationale richtlijnen

Hoewel in nationale richtlijnen voor de stadiëring van melanomen een schildwachtklierbiopsie ter overweging wordt aanbevolen bij alle patiënten met een melanoom boven 1 mm, ontving in de praktijk ongeveer de helft van deze patiënten een schildwachtklierbiopsie.

Verder stelden de onderzoekers vast dat patiënten ouder dan 60 jaar, vrouwelijke patiënten en patiënten met een melanoom in het hoofd-halsgebied een lagere kans hebben om een schilwachtklierbiopsie te krijgen.

Klinische uitkomsten

Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of deze praktijkvariatie ook leidt tot variaties in klinische uitkomsten.

Meer informatie