SONCOS neemt voortaan de regie in de ontwikkeling en het onderhoud van oncologische richtlijnen. Daarmee verandert de rol van IKNL. SONCOS wil gebruik blijven maken van de bestaande expertise en structuren voor richtlijnonderhoud, met steun van VWS, de Federatie Medisch Specialisten en IKNL.

Snelle ontwikkeling behandelopties

Als knelpunt bij het onderhoud van richtlijnen noemt Merkx de snelle ontwikkelingen in oncologische technieken en behandelopties. Dagelijks verschijnen honderden nieuwe oncologische publicaties met mogelijke impact op een richtlijn. Dat maakt het bijhouden van richtlijnen steeds complexer.

De toekomstige organisatie en rolverdeling nog moeten worden uitgewerkt. In deze nieuwe opzet worden ook de paramedische disciplines aangehaakt

Meer informatie