Door wijzigingen in de regelgeving voor de medisch-specialistische zorg voor 2021 zet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verder in op het terugdringen van administratieve lasten. Ook zet de NZa stappen om de zorg rondom de patiënt beter te organiseren.

Een belangrijk onderdeel om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is het terugdringen van de administratieve lasten voor zorgverleners, zodat zij meer tijd hebben voor het leveren van zorg. Daarom vermindert de NZa onder andere de parallelle registratie bij stamceltransplantatie. Hiermee sluiten de prestaties beter aan op de geleverde zorg.

Juiste zorg op de juiste plek

De NZa stimuleert via bekostiging en regelgeving dat de juiste zorg op de juiste plek kan worden geleverd. Waar nodig past de NZa de dbc-systematiek aan om dit mogelijk te maken. Zo introduceert de NZa per 2021 twee nieuwe prestaties voor zorg op afstand (kaakchirurgie en orthoptie) en een zorgproduct voor de inzet van voorlichting in de thuissituatie door nierteams.

De tarieven voor 2021 worden geïndexeerd.

Waardegedreven zorginkoop 2021

De NZa wil dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afstappen van traditionele contractafspraken waarbij belonen op basis van volume het uitgangspunt is. In plaats daarvan moeten contracten gebaseerd worden op waardegedreven zorg voor de patiënt. Hierdoor komt de juiste zorg op de juiste plek en de doelmatige inzet van mensen en middelen een stap dichterbij. De NZa vindt het daarom belangrijk dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars ook in de contractering voor volgend jaar extra aandacht besteden aan de juiste zorg op de juiste plek en hierover vernieuwende afspraken maken. 

Meer informatie