De Nederlandse milieuwetgeving voor gentherapie is gedateerd en onnodig streng, zo meldden Trouw en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Door de huidige toepassing van de wetgeving op geneesmiddelen, hebben patiënten in Nederland vaak later toegang tot nieuwe medische technieken dan in andere landen.

Kankertherapie en strenge milieueisen

Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, reageert met dit bericht op het AO over biotechnologie dat eind april plaatsvond. Kamerleden van D66 en VVD pleitten ervoor aan dat kankertherapie wordt uitgezonderd van strenge milieueisen. Schouw is blij met deze aandacht voor de belangen van kankerpatiënten in de Kamer, want de “huidige toepassing van de milieuwetgeving voor gentherapie is een groot obstakel voor patiënten die baat kunnen hebben bij nieuwe medische technieken.”

Gentherapie later beschikbaar

Bedrijven in Nederland moeten soms een jaar langer wachten op toestemming om hun gentherapie in te zetten dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. De Europese richtlijnen voor milieubeleid worden in Nederland zo streng geïnterpreteerd dat ook genetische modificatie voor geneesmiddelen hieronder vallen. Met als gevolg dat patiënten in Nederland pas veel later kunnen beschikken over innovatieve behandelingen, zoals gentherapie.

Angst en onbegrip

Volgens een artikel in Trouw is Europa zeer terughoudend met genetische technieken. De gevolgen zijn ingrijpend, niet alleen voor de landbouw, maar ook voor kankerpatiënten. Onnodig volgens deskundigen. Volgens Trouw gaat het hierbij niet zozeer om strenge milieueisen, maar vooral om angst en onbegrip.

Het Europese beleid op het gebied van genetische modificatie is achterhaald en veel te streng. Nu staat het nieuwe toepassingen in de weg. Nederland wordt in dat verband zelfs het braafste jongetje van de klas genoemd. Daarom slaan wetenschappers in de krant alarm over de zware procedures, die ook gelden voor bepaalde vormen van kankertherapie. Daarbij worden de afweercellen van een patiënt genetisch, veranderd zodat ze de tumorcellen herkennen en opruimen. Een techniek die bijvoorbeeld succesvol is bij de behandeling van – veelal jonge – leukemiepatiënten, die geen baat meer hadden bij andere therapieën.

Meer informatie