Reageer op concept NHG-Standpunt Oncologische zorg

22 januari 2014

22 januari 2014

Een NHG-werkgroep onder leiding van prof. H. van Weert, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, AMC, heeft een concept Standpunt gemaakt over de Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk. Daarin wordt de rol van de huisarts in de verschillende fasen van de oncologische zorg beschreven. Voor een deel gaat het om zorg die op dit moment dagelijks in praktijk wordt gebracht.

Reageren tot 12 maart

Daarnaast worden in het Standpunt Oncologische zorg ambities beschreven om de oncologische zorg binnen de huisartsenpraktijk verder te ontwikkelen in afstemming met specialisten en andere zorgverleners. Zo wordt de rol van de huisarts in de oncologische nazorg verder uitgewerkt. Huisartsen kunnen tot 12 maart reageren op het standpunt via het reactieformulier op de NHG-website. 

Multidisciplinaire zorg

Tegenwoordig krijgt één op de drie mensen kanker. De huisarts heeft daardoor in de praktijk vaak te maken met patiënten in alle fasen van het ziekteproces. De huisarts is het vaste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg en speelt daarom een belangrijke rol in het waarborgen van continue en persoonsgerichte zorg. Oncologische zorg is multidisciplinaire zorg. Goede samenwerking is essentieel.

Oncologische zorg onderdeel praktijk

De oncologische zorg is sterk in ontwikkeling door medische en technologische ontwikkelingen. Gestreefd wordt naar de bevordering van kwalitatief goed en doelmatige zorg waarbij rekening wordt gehouden met de inbreng van de patiënt. De nazorg wint aan betekenis doordat meer mensen kanker overleven. In de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 wordt de oncologische nazorg daarom als essentieel onderdeel van het huisartsgeneeskundig zorgaanbod genoemd.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee