Reactie NVZ en KNMG rapport Klink

14 augustus 2012 – Volgens NVZ is kwaliteitsverbetering de focus voor de zorg in een reactie op het rapport ‘Kwaliteit als medicijn , aanpak voor betere zorg en lagere kosten. Volgens het KNMG is het rapport bekende kost, maar biedt het geen oplossing.

‘Kwaliteitsverbetering is dé focus voor de zorg, zo stelt de NVZ vereniging van ziekenhuizen in reactie op het rapport “Kwaliteit als medicijn, aanpak voor betere zorg en lagere kosten” van Booz & Company. Immers, de doelmatigheid wordt vergroot via de weg van de kwaliteitsverbetering. In het vorig jaar gesloten hoofdlijnenakkoord tussen VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is hier dan ook al op ingezet. De oplossingen die het rapport aanreikt om de kostenstijging in de curatieve zorg de komende jaren fors af te buigen, sluiten aan bij zowel de onderwerpen in het hoofdlijnenakkoord als bij de gesprekken die gevoerd worden over de mogelijke substitutie van ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg.

Beloning naar resultaat 

Spreiding en concentratie is een ontwikkeling die al enkele jaren geleden door de ziekenhuizen in gang gezet is. Daarbij is de zorgkwaliteit leidend voor het efficiënter organiseren van ziekenhuisfuncties. Het rapport plaatst een kritische kanttekening bij het huidige verrichtingenstelsel (beloning naar verrichting) en zou daar liever een systeem van gezondheidswinst (beloning naar resultaat) tegenover zetten. Ook hierin kan de NVZ zich vinden, maar geeft daarbij aan, dat het in de praktijk brengen van een dergelijk systeem zeer complex is.

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de groei maximaal 2,5 procent per jaar mag zijn. De afgelopen vijf jaar was de groei gemiddeld 4,7 procent. In 2011 hebben de algemene ziekenhuizen hun reële omzet met slechts 0,6 procent zien toenemen. Opgemerkt moet worden dat de curatieve zorgkosten een derde uitmaken van de totale zorgkosten. Doelmatiger werken in de ziekenhuissector zal de kostenstijging in de gezondheidszorg dus niet volledig kunnen opvangen.’
 

Goede beschrijving, globale oplossingen

Volgens het KNMG bevat het rapport van Booz & Company een goede beschrijving van enkele grote problemen in de zorg met daaraan gekoppeld enkele (zeer) globale oplossingssuggesties. Het rapport stelt dat vier tot acht miljard kan worden bespaard, maar hoe dat moet gebeuren wordt niet duidelijk of aannemelijk gemaakt.

Zowel de problematiek als de oplossingsrichtingen zijn overigens al geruime tijd bekend; veel partijen in de zorg hebben zich al in gelijkluidende zin uitgelaten. Ook dit rapport geeft echter geen bruikbare strategie hoe uit de spiraal te geraken van volumetoename, beloning van kwantiteit (in plaats van kwaliteit), overbehandeling en versnippering in de zorg.
 

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee