Vorige week heeft Minister Bruins (VWS) gereageerd op vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het toenemen van de wachttijden voor levensreddende geneesmiddelen (2020Z01468).

Procedure pakketsluis

Een sluisprocedure kan grofweg worden opgedeeld in drie fases:

  1. Fase is tussen marktregistratie van geneesmiddel en indiening van een volledig dossier door de fabrikant.
  2. Beoordeling door het Zorginstituut
  3. Onderhandeling en het vergoedingsbesluit.

Ondanks het onderzoek en de publicatie door het FD, vindt de minister  niet dat er sprake is van oplopende doorlooptijden. In 2015 en 2016 was er bovendien een beperkt aantal producten in de sluis. De sluis was toen nog een noodmaatregel voor middelen die naar verwachting meer dan € 40 miljoen per indicatie en in totaal € 100 miljoen per jaar zouden gaan kosten.

Halverwege 2018 is de sluis verankerd in het Besluit Zorgverzekering en zijn scherpere criteria gaan gelden. Daarmee is het aantal sluizen toegenomen en ook de variatie in doorlooptijden.

Daarnaast benadrukt de minister dat alleen nieuwe middelen met aanzienlijk hoge prijzen en verwachte kostenbeslagen in de sluis worden geplaatst. Als die financiële risico’s er niet zouden zijn, dan was er ook geen sluis nodig. De meeste nieuwe middelen stromen nog steeds zonder sluis het basispakket in onder de aanspraak op geneeskundige zorg. Hij is van mening dat de pakketsluis goed werkt voor de Nederlandse situatie.

Reactie VIG

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is teleurgesteld in de reactie van de minister. Minstens dertien van de vijftien nieuwe medicijnen die door de overheid voor onderhandelingen in de sluis zijn geplaatst, zijn in andere Europese landen wél toegankelijk. Sommige middelen zijn zelfs bijna overal in Europa al beschikbaar, behalve in Nederland. Vaak gaat het om geneesmiddelen die het verschil tussen leven en dood kunnen maken, bij ziektes als kanker. Dat moet anders, aldus VIG.

Directeur Gerard Schouw: “Onze leden ontwikkelen nieuwe medicijnen om ze zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen. Vertragingen zijn niet in het belang van de zorg en al helemaal niet in dat van patiënten. Laten we samen, als overheid en bedrijven, kijken hoe we processen kunnen versnellen. Dát moet de insteek zijn. Maar dan moet je wel transparant durven zijn en problemen durven te benoemen.”

Meer informatie