Staatssecretaris Paul Blokhuis reageert schriftelijk op vragen van de Vaste Kamercommissie van VWS over de sluiting en herstart van de bevolkingsonderzoeken naar aanleiding van de corona maatregelen. 

Wachtlijsten

De bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker en borstkanker zijn op 16 maart j.l. stopgezet. Dit levert tot medio juni een vertraagde uitnodiging op voor respectievelijk ruim 220.000 en 330.000 vrouwen.

Tegelijkertijd is ook het bevolkingsonderzoek naar darmkanker stopgezet. Dit betekent voor ongeveer 440.000 personen een vertraging in het onderzoek.

Voor het weer starten van de bevolkingsonderzoeken monitort het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM, in overleg met de betreffende beroepsgroepen, de capaciteit die in de zorg beschikbaar is en stemt het aantal uitnodigingen hierop af. Deze aanpak voorkomt extra druk op de reguliere zorg.

Schade gezondheid

Borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker ontwikkelen zich meestal langzaam. De bevolkingsonderzoeken sporen vooral voorlopers van deze kankers op. Hierdoor zullen negatieve gezondheidseffecten voor de doelgroep van het bevolkingsonderzoek als geheel beperkt blijven, verwacht de staatssecretaris. Voor individuele cliënten kan dit anders liggen. In het najaar verwacht het Centrum voor Bevolkingsonderzoek meer gegevens te hebben over de impact van het tijdelijk stoppen van  bevolkingsonderzoeken.

Tweede COVID-19 golf

De inzet van de staatssecretaris is om de bevolkingsonderzoeken naar kanker tijdens een eventuele tweede COVID-19 golf zo goed mogelijk door te laten lopen om te voorkomen dat de achterstanden weer oplopen.

Vertraging onderzoek

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is per 1 juli weer volledig gestart. Daarna wordt zo snel als dat mogelijk is verder opgeschaald naar de maximaal haalbare capaciteit om de achterstanden in te lopen. Streven is dat in de loop van 2022 iedereen weer zonder vertraging deel zal kunnen nemen.

Het bevolkingsonderzoek borstkanker startte medio juni met ongeveer de helft van de normale capaciteit. Zodra niet meer onder Covid-maatregelen hoeft te worden gewerkt, neemt de capaciteit weer toe tot het peil van voor de coronacrisis. Zodra meer screeningslaboranten beschikbaar zijn door arbeidsmarktmaatregelen, kunnen vrouwen weer met de gebruikelijke frequentie van iedere twee jaar worden uitgenodigd. Dit zal zeker nog enkele jaren duren, aldus de staatssecretaris.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in mei weer gestart. Het aantal uitnodigingen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen voor de vervolgonderzoeken. Op 11 mei was 35% van de reguliere capaciteit beschikbaar. In juni rond de 60% en op dit moment is weer 100% van de benodigde capaciteit beschikbaar. Vanaf september wordt gestart met de inhaalslag. Zoals het er nu naar uit ziet kunnen de achterstanden in het eerste kwartaal van 2021 grotendeels worden weggewerkt.

Link naar brief staatssecetaris VWS.

Meer informatie