Het re-integreren op de arbeidsmarkt van mensen die kanker hebben overleefd is een lastig proces en verloopt moeizaam. In haar promotieonderzoek heeft Martine van Egmond een aantal factoren in kaart gebracht die van groot belang zijn bij het re-integreren op de arbeidsmarkt. Ze promoveert op 19 januari bij VUmc.

Fysieke en psychosociale problemen

Tijdens haar onderzoek heeft Van Egmond geprobeerd om zowel beperkende als ondersteunende factoren voor werkhervatting te vinden. Daarnaast bracht zij de fysieke en psychosociale problemen in kaart die worden ondervonden door kanker-overlevers, nadat ze hun werk hadden hervat.

Dubbel verlies

Een van de belangrijkste bevindingen was dat overlevers van kanker dubbel verlies ervaren. Ze verliezen zowel hun baan als hun gezondheid door kanker. ”Het blijkt dat als gevolg hiervan de kans dat zij succesvol terugkeren op de arbeidsmarkt, relatief klein is”, aldus Van Egmond.

Taak werkgevers

Ook is er volgens de onderzoekster een taak weggelegd voor de werkgever. ”Werkgevers zullen moeten voorbereiden in het  leren omgaan met een werknemer die (lang) ernstig ziek is geweest”, aldus Van Egmond. Deze aspecten zijn van essentieel belang voor een goede re-integratie op de arbeidsmarkt.

Meer informatie