Onderzoekers van het Radboudumc pleiten voor het toevoegen van een vragenlijst aan het nationale bevolkingsonderzoek borstkanker. Zo’n vragenlijst zou vrouwen met een verhoogd erfelijk risico op borstkanker op kunnen sporen. De resultaten van een eerste onderzoek verschenen eind april in European Journal of Cancer.

BRCA-genen opsporen

Voor vrouwen met een erfelijke aanleg voor borstkanker, door een mutatie in één van de BReastCAncer(BRCA)-genen, kan het risico op borstkanker oplopen tot 80%. Daarnaast hebben zij tot 60% kans op eierstokkanker. Voor hen is het belangrijk om deze BRCA-mutatie op te sporen. Een eerste stap is het identificeren van families waar borstkanker vaker voorkomt, omdat zij wellicht een BRCA-mutatie hebben. De vragenlijst kan hieraan bijdragen.

Nieuwe  families met BRCA-mutatie opsporen

Daarom pleiten hoogleraar erfelijke kanker Hoogerbrugge en haar collega’s ervoor dat de vragenlijst wordt opgenomen in het bevolkingsonderzoek. Momenteel zijn ze hierover in gesprek met het ministerie van VWS. Hoogerbrugge: “De vragenlijst is al jaren beschikbaar als verwijstest voor artsen. Wanneer deze vragenlijst door alle Nederlandse vrouwen die voor het eerst deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker zou gaan worden gebruikt, zouden we de komende jaren  meer dan 150 nieuwe BRCA families per jaar kunnen gaan vinden.”

Meer informatie