10 februari 2014

Het Radboudumc maakte op Wereldkankerdag opnieuw cijfers bekend over de uitkomsten van de behandeling van kanker. Dit keer betreft het cijfers van elf vormen van kanker, waaronder borst-, huid-, prostaat- en darmkanker. Daarnaast zijn de ervaringen van patiënten met kanker openbaar gemaakt. Zo kunnen mensen de juiste informatie vinden over hun ziekte. Het Radboudumc gebruikt deze cijfers om zichtbaar te maken welke kwaliteit het levert, maar ook om de zorg verder te verbeteren. Het Radboudumc is het eerste ziekenhuis in Nederland dat de uitkomsten van de behandeling van kanker presenteert.

Uitbreiding uitkomsten

Al eerder publiceerde het Radboudumc cijfers over de uitkomsten van de behandeling van longkanker en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. Nu komen daar de uitkomsten van elf vormen van kanker bij. Het gaat om borstkanker, huidkanker, blaaskanker, nierkanker, prostaatkanker, zaadbalkanker, slokdarmkanker, dikkedarmkanker, endeldarmkanker, alvleesklierkanker en schildklierkanker. De cijfers die het Radboudumc presenteert, zijn verzameld door de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal kankercentrum Nederland (IKNL).

Patiëntervaringen

Naast de overlevingscijfers maakt het Radboudumc ook de ervaringen van patiënten bekend. In 2013 is aan patiënten met kanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij kanker. Het Radboudumc heeft gebruik gemaakt van de CQ index Zorg voor kankerpatiënten, een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de ervaringen van patiënten als het gaat om bejegening van zorgverleners, informatievoorziening en de mate van eigen inbreng. De resultaten gebruikt het Radboudumc om de zorg verder te verbeteren.

Meer informatie