Raadpleeg richtlijnen voor oncologie snel en gemakkelijk via de nieuwe website www.oncoline.nl

14 februari 2012 – Het Integraal Kankercentrum Nederland lanceerde de website: www.oncoline.nl.

  • U kunt de richtlijnen voor oncologie op Oncoline snel en makkelijk raadplegen.
  • U kunt uw meest gebruikte richtlijnen op deze site opslaan als ‘favoriet’.
  • U kunt de richtlijnen downloaden als pdf of e-book naar uw pc, smartphone of tablet.

Via de website krijgt u toegang tot:

A. Richtlijnen voor oncologische zorg

Tumorspecifiek
Multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose en behandeling van patiënten met een specifieke tumor. De richtlijnen beschrijven knelpunten in het medisch handelen, de organisatie van de zorg en de voorlichting en begeleiding van de patiënt.

Niet-tumorspecifiek
Richtlijnen voor de diagnose en behandeling van een symptoom of gezondheidsklacht die het gevolg is van ziekte en behandeling. De zorgaspecten zijn multidisciplinair uitgewerkt of specifiek voor een bepaalde beroepsgroep.

Richtlijnen voor de oncologische zorg worden onder verantwoordelijkheid van de meest relevante beroeps- of wetenschappelijke vereniging ontwikkeld, meestal volgens de evidence based methodiek.

B. Richtlijnen voor palliatieve zorg

De richtlijnen voor palliatieve zorg richten zich niet alleen op oncologie maar op alle patiënten die deze zorg nodig hebben. Deze richtlijnen worden onder redactie van een vaste richtlijnencommissie opgesteld en gereviseerd volgens de consensus based methodiek.

Bron: Oncoline, 17 februari 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee