Op 4 februari a.s. is het Wereldkankerdag, een dag waarop wereldwijd aandacht voor kanker wordt gevraagd. Zo grijpt Integraal Kankercentrum Nederland de Wereldkankerdag aan om de laatste cijfers over kanker bekend te maken. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie organiseert die dag een publiekssymposium over kanker. Diverse instellingen houden open huis.

Wereldkankerdag 2015

Het thema van de Wereldkankerdag is ‘Kankerbestrijding…dat moet samen kunnen’.. Ieder jaar wordt deze dag georganiseerd om wereldwijd aandacht te vestigen op kanker. Voor 2015 richt de aandacht zich op vier speerpunten:

  • Keuze voor gezonde levensstijl: Naar schatting 30% van alle nieuwe kankergevallen wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl. Om de kans op kanker te verminderen is dus het belangrijk dat mensen gezonde keuzes kunnen maken: niet roken, gezond eten, voldoende bewegen, een gezond gewicht, verstandig zonnen.
  • Vroegtijdige ontdekking: Hoe eerder kanker wordt ontdekt, des te groter de kans op een succesvolle behandeling. Nederland heeft nu drie bevolkingsonderzoeken op het gebied van kanker, namelijk:  borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkankeronderzoek.
  • Behandeling voor iedereen: In feite gaat het om het recht van toegang tot een kwalitatief goede en effectieve behandeling en zorg, ongeacht waar men woont of over welke financiële middelen men beschikt. Met de toenemende kosten van behandelingen voor kanker is dit ook in Nederland een onderwerp van discussie.
  • Vergroten van levenskwaliteit: De impact en behandeling van kanker is vaak nog jaren nadien merkbaar. Daarom is ondersteuning van (ex-)patiënten van wezenlijk belang voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Bron: wereldkankerdag

Persbijeenkomst Europees Parlement

De European Cancer Patient Coalition (ECPC) organiseert ter gelegenheid van Wereldkankerdag 2015 een persconferentie in het Europees Parlement, met de medewerking van Elisabetta Gardini. Een jaar na de lancering van de European Cancer Patient Bill of Rights wil de ECPC wederom de aandacht vestigen op de rechten van kankerpatiënten, die de economische crisis, politieke veranderingen en wetenschappelijk onderzoek overstijgen.

Publiekssymposium Radboud UMC

Het Radboud UMC organiseert woensdag a.s. een publiekssymposium. Tijdens het symposium worden twee wetenschappelijke onderzoeken gepresenteerd die hebben geleid tot vernieuwingen in de oncologische zorg:

  • Darmkanker wel of niet opereren? 
    Patiënten met darmkanker worden meestal geopereerd. Aan deze operatie kleeft het risico op een tijdelijk of blijvend stoma, wat een grote impact heeft op de kwaliteit van leven. Oncologisch chirurg professor Hans de Wilt ging op zoek naar andere behandelmogelijkheden zonder operatie en onderzocht de effectiviteit daarvan.
  • Het opsporen van baarmoederhalskanker via een virus
    Vanaf 1 januari 2016 wordt het bevolkingsonderzoek naar HPV ingevoerd. Het uitstrijkje wordt dan getest op humaan papillomavirus (HPV) in plaats van op afwijkende cellen. Hoe betrouwbaar is die HPV-test? Wat verandert er voor vrouwen? Waarom kunnen niet alle vrouwen een zelftest thuis doen? Gynaecologisch oncoloog, professor Leon Massuger onderzocht de effectiviteit van de HPV-zelftest.

Naast de twee onderzoeken wordt een debat gehouden Hoe om te gaan met medisch nieuws? en is er een informatiemarkt. Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden voor het symposium ter gelegenheid van Wereldkankerdag.

Open huis

Op 4 februari organiseren diverse instellingen en organisaties in ons land een open huis. Hiermee willen zij het thema ‘Kankerbestrijding…. dat moet samen kunnen’ onderstrepen. Deelnemers presenteren zich onder meer via de facebookpagina wereldkankerdag 2015 en de website wereldkankerdag.

Toename kanker wereldwijd

Wereldwijd neemt het aantal mensen dat kanker krijgt dramatisch toe: van ruim 14,1 miljoen in 2012 naar 21,6 miljoen in 2030 (bron: Globocan, IARC, Lyon). Deze groei vindt vooral plaats in lage- en middeninkomenslanden. Er overlijden nu wereldwijd meer mensen aan kanker dan aan HIV/AIDS, tuberculose en malaria samen. Bron: IKNL

Meer informatie