Om het stijgend aantal huidkankerdiagnoses tegen te gaan, kondigt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een grote publiekscampagne aan op het gebied van huidkankerpreventie.

De in februari 2021 Kamerbreed aangenomen motie-Diertens verzocht de regering om samen met de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland een voorstel te doen voor een effectieve voorlichtingscampagne op het gebied van huidkanker.

In het eind 2021 door VVD, D66, CDA en ChristenUnie gepresenteerde Coalitieakkoord 2021-2025 wordt €300 miljoen aan extra investeringen in onderzoek naar en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker genoemd. Medio oktober 2022 sturen de bewindslieden van VWS (Kuipers, Helder en Van Ooijen) de Tweede Kamer een brief over de besteding van deze middelen. Daarbij wordt verwezen naar huidkanker als één van de onderwerpen om in te investeren. 

Veilig zongedrag

De publiekscampagne heeft de volgende doelen:

  • meer kennis bij burgers van veilig zongedrag,
  • meer toepassing van veilig zongedrag
  • minder zonverbrandingen.

Meer informatie