IKNL publiceerde onlangs drie landelijke rapportages over diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), multipel myeloom (MM) en folliculair lymfoom (FL). De rapportages geven inzicht in de geleverde zorg aan patiënten met deze hematologische maligniteiten.

Vanaf 2014 worden specifieke gegevens over de diagnostiek en behandeling van alle hematologische kankersoorten verzameld in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In januari 2017 is voor het eerst een jaarrapportage met cijfers over diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en multipel myeloom (MM) gepubliceerd over het diagnosejaar 2014. In april 2018 verscheen een update van deze rapportages met gegevens over 2015. Onlangs, in juli 2019, is de informatie over 2016 toegevoegd.

Folliculair lymfoom

Voor folliculair lymfoom (FL) is deze uitgave de eerste landelijke rapportage over de diagnosejaren 2014-2016. De jaarrapportages beschrijven de incidentie, diagnostiek en eerstelijnsbehandeling en geven daarmee inzicht in de geleverde zorg aan patiënten.

Meer informatie