De stichting Melanoom meldt dat de langverwachte Europese richtlijn voor de diagnose, behandeling en nazorg van melanoom is gepubliceerd. Het AVL was betrokken bij de opstelling ervan.

Nederland heeft hoge incidentie van melanoom

Nederland behoort bij de landen met het hoogste aantal nieuwe gevallen (incidentie) van melanoom (kwaadaardige huidkanker) van alle landen van de Europese Unie (ECIS). De incidentie in de Noord- en West-Europese landen is hoger dan in de Zuid- en Oost-Europese (Forsea et al., 2012). Een mogelijke verklaring voor deze geografische verschillen zijn:

  • Verschillen in huidtype
  • Blootstelling aan de zon tijdens zonvakanties
  • Onder diagnose (door een lager bewustzijn van de gevaren van overmatige blootstelling aan de zon)
  • Slechte registratie
    (Bron: website volksgezondheidenzorg)

Meer informatie