Prostaatkanker is de meest voorkomende solide tumor bij mannen. Voor de behandeling van gemetastaseerd castratie-resistent prostaatcarcinoom (mCRPC) zijn de afgelopen jaren veel nieuwe behandelmodaliteiten beschikbaar gekomen. Maar, er bestaan over de plaatsbepaling van deze middelen nog veel onduidelijkheden. Om tot een personalized treatment te komen, is een multidisciplinaire aanpak nodig. Daarbij krijgt de apotheker ook een belangrijke rol.

Nascholing ziekenhuisapothekers

Dit vormde voor Sanofi Genzyme aanleiding om in afstemming met de SIG oncologie van NVZA in 2016 voor de eerste keer de nascholing PROZA, PRostaatkanker Onderwijs voorin het Ziekenhuis werkzame Apothekers, te organiseren. Gedurende de goed bezochte bijeenkomst werd gediscussieerd over casussen uit de dagelijkse praktijk. Ook werden de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen besproken. De volgende vragen kwamen onder meer aan de orde:

  • Hoe wordt prostaatkanker gediagnosticeerd?
  • Prostatectomie of lokale bestraling?
  • Welke aspecten spelen een rol bij de behandelkeuze?
  • Huidige knelpunten en onduidelijkheden in behandeling van gemetastaseerd prostaatkanker?
  • Welke uitdagingen zijn er voor de ziekenhuisapotheker of politheker?
  • Wat kan ik als apotheker nóg meer voor de prostaatkankerpatiënt betekenen?

Vervolg PROZA

Op basis van de evaluaties van de deelnemers en de sprekers is besloten in 2017 een vervolg te geven aan PROZA. Op 4 oktober a.s. wordt in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd voor ziekenhuisapothekers, poliklinisch apothekers en eventuele andere geïnteresseerden (enkel voor beroepsbeoefenaren met BIG-registratie).
De nascholing is voor 3 uur geaccrediteerd door de NVZA en KNMP.

Klik hier om in te schrijven.

Meer informatie