Uit oogpunt van kwaliteit van zorg zou protonentherapie bij kinderen alleen toegestaan moeten worden in een ziekenhuis, aldus de Gezondheidsraad.

Advies Gezondheidsraad

Voor de bestraling van kinderen met protonen geldt als voorwaarde dat deze behandeling alleen in een ziekenhuis gegeven mag worden. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om deze vereiste te behouden. Volgens de raad moet het gaan om een ziekenhuis dat beschikt over alle voorzieningen om optimale zorg te bieden aan deze kinderen.

Vier centra protonentherapie

In Nederland zijn er vier centra die een vergunning hebben gekregen om een voorziening te bouwen voor protonentherapie. Twee daarvan zijn al gebouwd, in Groningen en Delft. Maastricht verwacht in de loop van dit jaar operationeel te zijn. De vierde (Amsterdam) is nog niet begonnen.

Veiligheid

De vraag aan de raad was of de huidige vergunningvoorwaarde gehandhaafd moet worden dat alleen kinderen behandeld mogen worden als de protonenbunker op het ziekenhuisterrein ligt. Een deel van de kinderen moet bij protonenbestraling in slaap worden gebracht, omdat de behandeling absoluut stilliggen vereist. Bij een narcose bestaat altijd een klein risico dat er iets misgaat en acute opname op een intensive care nodig is. Dat blijft volgens de raad een argument om deze behandeling alleen op een ziekenhuisterrein te geven: de ic is dan dichtbij.

Multidisciplinair behandelcentrum

Maar veiligheid vormt volgens de raad slechts één element van optimale zorg. Die vraagt daarnaast behandeling in een multidisciplinair behandelcentrum, waar een vast team klaarstaat voor de kinderen en hun ouders en goede psycho-sociale begeleiding aanwezig is.

Delft niet, Groningen wel

Protonentherapie zou alleen toegestaan moeten worden in ziekenhuizen die aan al deze voorwaarden voldoen. Als het advies van de raad gevolgd wordt, zou Delft vanwege de locatie buiten het ziekenhuisterrein niet in aanmerking komen om kinderen te behandelen. Groningen wel, gezien de locatie op het ziekenhuisterrein en de beschikbare expertise en infrastructuur. Of Maastricht zou voldoen aan de voorwaarden kan de Gezondheidsraad op dit moment niet beoordelen.

Meer informatie