Mannen die drager zijn van een BRCA2 mutatie hebben niet alleen een licht verhoogd risico op borstkanker (7 procent), maar ook een ruim 2,5 keer verhoogd risico op prostaatkanker. Bovendien is bij BRCA2+mannen die prostaatkanker krijgen vaker sprake van een slechtere prognose. Aldus een bericht van de ProstaatKankerStichting.

Dit is aanleiding voor de poliklinieken klinische genetica van de Nederlandse UMC’s om voortaan BRCA2+mannen van 45 tot en met 69 jaar te adviseren eens per twee jaar de PSA-waarde in hun bloed te laten bepalen.

IMPACT-studie

Onlangs zijn de resultaten van de internationale IMPACT-studie naar de waarde van screening op prostaatkanker bij BRCA1+ en BRCA2+mannen gepubliceerd.

Uit die studie blijkt dat BRCA2+ mannen een verhoogd risico op prostaatkanker hebben. Ook laat de studie zien dat zij, als ze prostaatkanker krijgen, vaker een agressievere prostaattumor hebben dan andere mannen met prostaatkanker. Bij BRCA2+mannen zal daardoor de balans tussen voordelen en nadelen van screening op prostaatkanker waarschijnlijk gunstiger zijn.

Advies tot screenen

Vanaf 1 maart 2020 krijgen mannen van wie bekend is dat zij drager zijn van een BRCA2 mutatie het advies om zich te laten onderzoeken op prostaatkanker. Door screening kan de tumor in een vroeger stadium worden ontdekt, zodat de prognose na behandeling verbetert.

Nadeel screening

Een nadeel van screening op prostaatkanker is dat ook onschuldige tumoren worden ontdekt, die zonder screening nooit tot klachten zouden hebben geleid. Ook deze tumoren worden vaak behandeld, waarbij de behandeling kan leiden tot bijvoorbeeld impotentie en incontinentie. De kans op overbehandeling is waarschijnlijk kleiner bij de BRCA2+mannen, aldus het bericht van de ProstaatKankerStichting.

Meer informatie