Na het succes van voorgaande jaren vindt op donderdagavond 29 september 2016 het derde Prostaatkanker Lagerhuisdebat prostaatkanker op de scheidslijn van disciplines plaats in Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

De ontwikkelingen in de behandeling van prostaatkanker gaan snel. Is PSMA de bewezen scan, die niemand onthouden mag worden? Heeft de ziekenhuisapotheker het vetorecht bij het bepalen van het behandelbeleid? Wat is nu een expertise centrum? Wat is de levensverwachting van de prostaatkankerpatiënt? Aan de hand van stellingen zal worden ingegaan op deze ontwikkelingen en vragen.

Diverse aandachtsgebieden prostaatkanker

Deskundigen op diverse terreinen binnen prostaatkanker zullen een achttal stellingen inleiden. Na iedere inleiding zullen de gepresenteerde stellingen bediscussieerd worden onder leiding van Astrid Joosten op de bij u bekende wijze van het ‘Lagerhuis’.

Prostaatkanker meest voorkomend

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en er leven in Nederland momenteel ongeveer 85.000 mannen met de diagnose prostaatkanker. Per jaar komen er bijna 12.000 nieuwe prostaatkankerpatiënten bij, wat neerkomt op 33 mannen per dag.

Aanmelden debat

U kunt zich inschrijven als toehoorder en separaat aangeven of u actief aan het debat wilt deelnemen via deze link.

Meer informatie