Kankerpatiënten met psychosociale klachten hebben geen behoefte aan actieve behandeling van deze problemen. Maar, ze lijken wel baat te hebben bij emotionele steun van een arts. Dit concludeert arts-onderzoeker Claudia Schuurhuizen in haar promotieonderzoek.

Psychosociale problemen

Voor patiënten met vergevorderde kanker is genezing vaak geen haalbaar behandeldoel. Deze patiënten worden behandeld om symptomen van de kanker te beperken en de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden. Het omgaan met deze levensbedreigende ziekte en behandelingen leidt bij een groot deel van de patiënten tot psychosociale problemen.

Schuurhuizen: “In dit onderzoek willen we het welzijn en de kwaliteit van leven van de patiënten verbeteren door de symptoomcontrole en psychosociale ondersteuning te optimaliseren.” In haar onderzoek zag de promovenda dat de meerderheid van de kankerpatiënten met psychosociale problemen echter geen behoefte heeft aan deze ondersteuning. “Maar onze resultaten impliceren wel dat het bespreken van emotionele zorgen het welzijn van patiënten kan verbeteren.”

Bijwerkingen

Daarnaast richtte de promovenda zich op hoe de arts en de patiënt de schadelijke bijwerkingen van de behandeling beoordelen. “Artsen focussen zich in de evaluatie van deze bijwerkingen voornamelijk op de ernst hiervan. Terwijl de patiënt zich veel meer richt op de duur van de bijwerkingen en de belasting.” Schuurhuizen concludeert dat niet alleen de ernstige bijwerkingen maar ook minder ernstige bijwerkingen van invloed zijn op kwaliteit van leven.

Meer informatie