Onderzoekers hoofd- en halsoncologie kunnen voortaan bij één loket terecht voor advies over data-aanvragen. Bij PRISMA, de wetenschappelijke adviescommissie hoofd-hals, kunnen onderzoekers advies aanvragen voor het doen van onderzoek met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de Dutch Head and Neck Audit (DHNA/DICA).

PRISMA

De beoordeling van de aanvraag en het advies van PRISMA zullen worden gedeeld met de betrokken instanties waaraan data worden gevraagd. Ook kunnen de databronnen advies bij PRISMA inwinnen over een data-aanvraag. PRISMA is een samenwerking tussen de genoemde databronnen, de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren (NWHHT) en de Patiëntenvereniging Hoofd-Hals (PVHH).

Een gezamenlijk loket voor advies over data-aanvragen maakt het aanvragen niet alleen efficiënter, maar biedt ook kansen om de data beter te benutten. ‘Onderzoekers kunnen bij PRISMA terecht voor advies over data-aanvragen, maar ze kunnen ook advies krijgen over hun onderzoek.

Meer informatie