De prijzen van receptplichtige geneesmiddelen binnen het basispakket namen per 1 oktober met gemiddeld 0,4% af in vergelijking met de maand ervoor. Dat is in 2019 tot dusver de sterkste daling in een maand meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

De prijsdaling van het antikankermiddel pegfilgrastim – die onder druk van de WGP tot stand kwam – draagt het meeste bij aan de besparing.

Wet geneesmiddelenprijzen

Tweemaal per jaar, per april en per oktober, stelt de minister op basis van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) nieuwe maximumprijzen vast. Deze maximumprijzen zijn gebaseerd op het gemiddelde van de prijzen van hetzelfde geneesmiddel in vier landen om ons heen: België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Fabrikanten mogen een geneesmiddel niet tegen een hogere prijs dan de maximumprijs in Nederland in de handel brengen. Momenteel ligt een wetswijziging voor, die al door de Tweede Kamer is aangenomen, waarbij Duitsland wordt vervangen door Noorwegen, omdat daar de geneesmiddelprijzen gemiddeld lager zijn dan in Duitsland.

Prijsdaling

85% van de prijsdalingen per oktober vond plaats onder invloed van de WGP. Daarvan had de prijsdaling van pegfilgrastim de meeste impact.

Meer informatie