Minister Schippers heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over haar voornemen om vier nieuwe oncolytica die dit jaar beschikbaar zullen komen (na het afgeven van een handelsvergunning door de Europese Commissie) in de pakketsluis te plaatsen:

  • Ibrutinib (merknaam Imbruvica) voor de eerstelijnsbehandeling van chronische lymfatische leukemie
  • Palbociclib (merknaam Ibrance) voor de behandeling van uitgezaaide borstkanker
  • Pembrolizumab (merknaam Keytruda) voor de behandeling van longkanker
  • Atezolizumab (nog geen merknaam) voor de behandeling van longkanker

In juli 2015 heeft de minister voor het eerst een nieuw intramuraal (ziekenhuis) geneesmiddel niet automatisch in het basispakket voor de zorgverzekering laten instromen: nivolumab (merknaam Opdivo) bij de toepassing van niet kleincellig longkanker.

Geen toegang voor patiënten

Tijdens de sluisprocedure wordt een nieuw intramuraal geneesmiddel gedurende enige tijd actief buiten het verzekerde pakket gehouden. Gedurende deze periode zal de minister:

  • het Zorginstituut vragen om een pakketadvies uit te brengen en daarbij ook de noodzaak voor eventuele gepast gebruik afspraken te onderzoeken en
  • mede ingegeven door dit advies indien nodig onderhandelen over de prijs van het geneesmiddel

Patiënten hebben tot het definitieve pakketbesluit geen verzekerde toegang tot deze producten. Een leverancier kan er wel voor kiezen om het product tot het uiteindelijke pakketbesluit op eigen rekening beschikbaar te stellen voor patiënten met een urgente medische noodzaak, mits dit in lijn is met vigerende kaders van IGZ en/of de Gedragscode geneesmiddelenreclame.

Wettelijke verankering pakketsluis

In de Geneesmiddelenvisie heeft de minister aangegeven de sluis in 2016 nader vorm te geven, in het bijzonder de wettelijk verankering van het instrument en de bijbehorende criteria en overwegingen die leiden tot het in de sluis plaatsen van een geneesmiddel. Het aanwijzen van de betreffende vier behandelingen met de bovenstaande geneesmiddelen loopt hierop vooruit.

Financieel arrangement pertuzumab

Op 20 januari 2016 heeft het Zorginstituut de minister geadviseerd over het geneesmiddel pertuzumab dat gebruikt wordt bij de behandeling van gemetastaseerde borstkanker. Het Zorginstituut adviseerde om pertuzumab uit te sluiten van het verzekerde basispakket, tenzij door prijsmaatregelen de prijs zodanig verlaagd wordt dat de kosteneffectiviteit op een acceptabel niveau komt te liggen.

Pertuzumab heeft in 2013 markttoelating gekregen en behoort tot het basispakket. De minister vindt het belangrijk dat deze effectieve zorg beschikbaar blijft voor de patiënt en heeft daarom besloten om met de fabrikant in gesprek te gaan om te komen tot een financieel arrangement.

Meer informatie