De incidentie cutaan plaveiselcelcarcinoom blijft stijgen, vooral onder vrouwelijke patiënten. Ook hebben patiënten steeds vaker te maken met opeenvolgende diagnosen van plaveiselcelcarcinoom. Met als gevolg een toename van de belasting van de zorg. Volgens Selin Tokez (Erasmus MC) en collega’s is een andere aanpak nodig om deze stijgingen een halt toe te roepen. (Bron: nieuwsbericht IKNL).

Inzicht in toename plaveiselcelcarcinoom

De meeste studies over de incidentie van plaveiselcelcarcinoom van de huid gaan over de eerste incidentie van deze ziekte per patiënt. Gelet op de stijgende incidentie en het frequent optreden van meervoudige plaveiselcelcarcinomen, zijn population-based data nodig. Selin Tokez en collega’s concluderen dat zowel de huidige als de geschatte incidentie tot 2027 een hoge en oplopende trend voor plaveiselcelcarcinoom van de huid laten zien. Vergeleken met andere kankersoorten is de incidentie van plaveiselcelcarcinoom het hoogste en de incidentie blijft toenemen, terwijl de incidentie van bijna alle maligne neoplasmen in Nederland zijn afgevlakt. De uitkomsten van deze studie onderstrepen volgens hen de noodzaak om het beleid ten aanzien van huidkanker te herzien.

Adequaat monitoren

Volgens de onderzoekers is specifiek aandacht nodig voor het identificeren van plaveiselcelcarcinomen van de huid met een hoog risico en patiënten die een verhoogd risico lopen op het krijgen van meerdere plaveiselcelcarcinomen om zo efficiënt mogelijke follow-up-schema’s te realiseren. Primaire preventie blijft volgens de onderzoekers de belangrijkste strategie. Daarom benadrukken zij het belang van een volledige, landelijke registratie van plaveiselcelcarcinomen net als bij andere invasieve en maligne neoplasmen om de ziekte- en zorglast adequaat te kunnen monitoren.

Voor de opzet van het onderzoek, zie website IKNL.

Meer informatie