De prevalentie van kanker neemt toe. Dat is een gevolg van de stijging van de incidentie van kanker door leefstijlveranderingen, vergrijzing en screening. Maar ook door een stijging van de overleving door steeds succesvollere therapeutische mogelijkheden. Aldus  de resultaten van een landelijke observationele cohortstudie in het het NTvG.

Sinds 1989 verdubbelde het aantal nieuwe diagnoses van kanker tot 111.582 in 2017. De voor bevolkingsopbouw gecorrigeerde incidentie steeg het aantal nieuwe gevallen van 377 per 100.000 inwoners in 1989 tot 481 in 2011. Dit aantal stabiliseerde in de jaren daarna (459 in 2017).

Meest voorkomende soorten kanker

De 5 meest voorkomende vormen van kanker in 2018 waren:

  • Huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom, n = 21.000),
  • Borstkanker (n = 15.000)
  • Darmkanker (n = 14.000)
  • Longkanker (n = 13.000)
  • Prostaatkanker (n = 13.000)

Huidkanker stijgt het snelst

Bij huidkanker steeg de incidentie het sterkst:

  • Melanoom: van 11 tot 32 per 100.000
  • Plaveiselcelcarcinoom: van 14 tot 49 per 100.000

Van huidkanker verbeteren volgens een recent bericht van het AVL ook de overlevingskansen door nieuwe behandelingen.

Betere overleving

De 5-jaarsoverleving van kankerpatiënten nam toe van 50% in 1991-1996 naar 65% in 2011-2016. Van de meest voorkomende kankersoorten steeg de overleving het meest bij acute myeloïde leukemie (van 10 naar 25%).

De absolute sterfte nam toe van 35.000 in 1989 tot 45.000 in 2017, maar de voor de bevolkingsopbouw gecorrigeerde sterfte daalde van 234 tot 169. De daling in sterfte is vooral te danken aan de afgenomen longkankersterfte bij mannen.

Meer informatie