Praten over levenseinde in DOT 2014

24 augustus 2013

24 augustus 2013

Het consult over mogelijke behandelopties in de laatste fase van het leven, wordt in 2014 opgenomen in de DOT-systematiek. Dat maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend. 

In 2014 kan een specialist een gesprek waarin hij met een ernstig zieke patiënt bespreekt om al dan niet verder te behandelen apart registreren. De Nederlandse Zorgautoriteit wil volgend jaar een ‘intensief consult over de zorgvuldige afweging van behandelopties’ opnemen in de DOT-systematiek, om zichtbaar te maken bij welke diagnoses dit gesprek gevoerd wordt.

Niet behandelen is aparte zorgactiviteit

Het beladen gesprek in de laatste levensfase waarin een specialist met een patiënt bespreekt om al dan niet verder te behandelen wordt daarmee als aparte zorgactiviteit zichtbaar. Verzekeraars kunnen daarover voortaan bij de inkoop van zorg afspraken maken met ziekenhuizen. Artsen kunnen dit gesprek declareren als een regulier consult. 

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee