Artsen willen patiënten met ongeneeslijke long- en darmkanker betrekken bij keuzes over hun zorg, maar dat blijkt in de praktijk lastig. Nieuw onderzoek van het NIVEL geeft praktische aanknopingspunten voor gedeelde besluitvorming.

Meerdere gesprekken

Gedeelde besluitvorming vergt voldoende ruimte en tijd. Indien nodig zelfs meerdere gesprekken om de patiënt en naasten te wijzen op de keuze die gemaakt moet worden en dat zij een rol hierin hebben. De zorgprofessional legt vervolgens alle relevante keuzes voor, ook om niet te behandelen. Hierbij zoeken zorgverleners voortdurend de balans tussen volledig zijn en de patiënt niet te overladen met informatie.

Voortdurend proces

Belangrijk is dat keuze-opties en patiëntvoorkeuren snel kunnen veranderen. Gedeelde besluitvorming moet daarom continu ‘op de radar’ van zorgverleners staan, aldus NIVEL. Er is een aantal belangrijke momenten waarop gedeelde besluitvorming essentieel is: zoals

  • Het eerste slechtnieuwsgesprek nadat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is
  • Bij groei van de tumor of uitzaaiingen
  • Wanneer bijwerkingen van een behandeling voor een patiënt als te heftig worden ervaren.

Keuzehulpen

Om gedeelde besluitvorming te bevorderen, bestaan er verschillende keuzehulpen. Deze worden nog niet veel gebruikt door zorgverleners, al staan ze er wel positief tegenover.

Meer informatie