4 november 2015

De zorg voor oncologische patiënten die niet langer dan drie maanden meer te leven hebben, verschilt tussen instellingen. Zorginstituut Nederland laat dat nu onderzoeken, aldus Medisch Contact.

Verschil in zorg laatste drie maanden

Zorginstituut Nederland ontdekte in declaratiedata van Vektis dat ziekenhuizen verschillend omgaan met oncologische patiënten in de laatste drie maanden van hun leven. Terwijl het ene ziekenhuis nog veel opnames doet bij deze groep patiënten, doen anderen dat juist weinig. Het instituut heeft daarom na overleg met wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars, zorgkoepels en patiëntenverenigingen opdracht gegeven om dit verschil nader uit te zoeken.

Oorzaak praktijkvariatie

Volgens een medisch adviseur bij Zorginstituut Nederland willen partijen zelf ook graag weten hoe deze praktijkvariatie komt. (Bron: Medisch Contact) De geconstateerde variatie in praktijkvoering wordt gezien als een signaal dat de kwaliteit mogelijk verbetering behoeft. Wanneer de onderzoeken klaar zijn, komt er een overkoepelend verbetersignalement voor de oncologische nazorg, mogelijk met deze praktijkvariatiecijfers.

Meer informatie