Behandeling met geneesmiddelen in de laatste levensfase van mensen moet zich vooral richten op symptoom- en klachtenverlichting. Als de mogelijke bijwerkingen groter zijn dan de verwachte positieve effecten van de medicatie wordt dit ‘potentieel ongewenste medicatie’ genoemd. Het gebruik van potentieel ongewenste medicatie  is gerelateerd aan een verminderde kwaliteit van leven. IKNL-onderzoeker Laurien Ham en haar collega’s onderzochten in welke mate deze behandelingen door de apotheek zijn afgeleverd aan oudere patiënten met longkanker in de laatste maand voor overlijden.

Bijna 50 procent

 Bijna de helft van de oudere patiënten met longkanker in Nederland ontvangt potentieel ongewenste medicatie in de laatste maand voor overlijden, zoals maagzuurremmers of antihypertensiva. Volgens de onderzoekers moet er in de laatste levensfase meer aandacht zijn voor kwaliteit van leven. 

Meer informatie