Kankerpatiënten krijgen niet altijd of niet direct de beste behandeling, omdat deze te duur is, aldus een nog niet openbaar onderzoek van hoogleraar Interne Geneeskunde van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) Kees Punt. “De postcodegeneeskunde is helemaal terug.”

In een ingezonden brief in het NRC van 13 juni jl. meldt Punt het volgende: “Onderzoek bij patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker laat zien dat de helft van de patiënten een duur geneesmiddel niet krijgt dat volgens de landelijke richtlijn wel tot de standaardbehandeling behoort. Patiënten krijgen dit vaak niet eens te horen, of horen dat dit middel bijwerkingen heeft die de zeer beperkte winst niet rechtvaardigt (hetgeen onjuist is).”

Punt noemt dit postcodegeneeskunde: “fhankelijk van lokaal financieel beleid krijgen patiënten de dure geneesmiddelen in het ene ziekenhuis wel en in het andere niet.”

Meerdere veranderingen nodig

Punt schrijft dat het probleem van meerdere kanten bekeken moet worden voor een oplossing. Wat hem betreft. :

  • Moet de prijs van medicijnen omlaag,
  • Moet er een discussie komen over kosten versus baten
  • Moeten zorgverzekeraars hun ogen niet sluiten voor het toenemend aantal kankerpatiënten en behandelmogelijkheden
  • Moeten oncologen hun patiënten eerlijk informeren over de behandelopties,
  • zodat kankerpatiënten goed ingelicht aan dit debat kunnen deelnemen

NVZ: Apart financieel kader dure geneesmiddelen

De NVZ schrijft op haar eigen website dat zij een apart (voldoende) financieel kader voor dure geneesmiddelen noodzakelijk achten om aan toekomstige vraag van dure medicijnen te kunnen voldoen. Daarbij is vergoeding van dure medicijnen op basis van nacalculatie door de verzekeraars noodzakelijk. Zowel doelmatig voorschrijven is een deel van de oplossing als onderhandelingen over de prijs op Europees niveau. De politiek zou namens de samenleving duidelijke keuzes moeten maken over wat wel en niet wordt vergoed.

Leven met Kanker: Verdere concentratie kankerzorg

Volgens Anemone Bögels, directeur van Leven met Kanker, wordt het probleem alleen maar groter, zo meldde zij de NOS. “Er komen nog veel meer nieuwe medicijnen aan en dat maakt dit eigenlijk pas het topje van de ijsberg.” Daarom is een verdere concentratie van de kankerzorg nodig, vindt Bögels. “Het doorverwijzen naar specialistische ziekenhuizen is eigenlijk iets dat we moeten willen. Er moet een beperkt aantal ziekenhuizen komen dat zich toelegt op de kankerzorg.”

AVL – Overheveling budgetten

Het AVL- bestuur luidde medio mei jl. de noodklok. Zij vindt dat de patiënten die zich melden bij het Antoni van Leeuwenhoek en een dure behandeling nodig hebben, deze moeten krijgen. Om als ziekenhuis niet in financiële problemen te raken, zijn wel maatregelen nodig. Lid van de Raad van Bestuur Wim van Harten ziet als mogelijke oplossing voor de korte termijn een overheveling van budgetten.

Meer informatie