De European Cancer Leagues (ECL) publiceerde onlangs een position paper met achtergrondinformatie en aanbevelingen. De paper schetst het welke inspanningen nodig zijn om de groeiende percentages kankerpatiënten en de ongelijkheid in behandeling in Europa te keren.

Kanker veroorzaakt 1 op de 4 sterfgevallen en is de tweede belangrijkste doodsoorzaak. Het jaarlijkse aantal nieuwe gevallen van kanker zal naar verwachting toenemen van 3,9 miljoen in 2018 naar 4,7 miljoen in 2040.

Kanker heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Door vroegtijdig overlijden, de kosten van behandeling en verlies aan productiviteit.

In het plan zijn aanbevelingen opgenomen om de ongelijkheid in blootstelling aan risicofactoren en toegang tot behandeling en zorg voor alle bevolkingsgroepen te verminderen.

Over ECL

De Association of Eurpean Cancer Leagues (ECL) is een Europese koepelorganisatie van nationale en regionale kankerverenigingen. Het biedt leden mogelijkheden om samen te werken op het gebied van preventie, toegang tot behandelingen en ondersteuning van patiënten.

Meer informatie