Het ziekenhuis van diagnose beïnvloedt de kans op curatieve behandeling voor slokdarm- en maagkanker, zo blijkt uit een observationeel cohortenonderzoek, dat onlangs is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Effect diagnose op behandeling en overleving

Slokdarm- en maagkankerchirurgie zijn gecentraliseerd in Nederland. Daardoor wordt de diagnose vaak gesteld in ziekenhuizen, waar deze operaties niet worden uitgevoerd. Het doel van de studie was om de invloed van het diagnoseziekenhuis op het krijgen van een curatieve behandeling te onderzoeken. En om het effect hiervan op de overleving te analyseren.

Opzet onderzoek

De onderzoekers hebben patiënten met een potentieel curabel slokdarm- of maagcarcinoom, gediagnosticeerd in de periode 2005-2013, geselecteerd uit de Nederlandse Kankerregistratie. Per ziekenhuis van diagnose werd de kans op een curatieve behandeling bepaald, gecorrigeerd voor verschillen in de ‘case mix’. Ook werd het verband tussen de kans op curatieve behandeling en de overleving onderzocht.

Slokdarm- en maagcarcinoom

13.017 patiënten met een potentieel curabel slokdarmcarcinoom en 5620 patiënten met een potentieel curabel maagcarcinoom werden geïncludeerd in de studie. Het percentage patiënten dat doorverwezen werd voor chirurgie steeg in de onderzochte periode van 42 naar 67 voor slokdarmkanker en van 6 naar 58 voor maagkanker. Na correctie voor de case-mix was er een grote variatie tussen ziekenhuizen in de kans op een curatieve behandeling voor slokdarmkanker (variërend van 50 tot 82%) en maagkanker (variërend van 47 tot 78%).

Conclusie

Patiënten die in 2010-2013 waren gediagnosticeerd in ziekenhuizen met een hogere kans op een curatieve behandeling, hadden een betere overleving. De variatie tussen ziekenhuizen duidt er volgens de onderzoekers op dat de besluitvorming rond de behandeling van patiënten met slokdarm- of maagkanker in Nederland nog beter kan. Zij adviseren om een regionaal tumorspecifiek multidisciplinair overleg in te richten, dat de selectie van patiënten voor een behandeling kan optimaliseren.

Meer informatie